PRIVATLIVSPOLITIK FOR VILLA PROVENCE A/S


1. BAGGRUND

 • Beskyttelse af dit privatliv er meget vigtigt for os. I denne privatlivspolitik beskriver vi derfor, hvordan Villa Provence (“vi”, “os”, “vores”) indsamler, benytter og videregiver dine personoplysninger, når du benytter vores hjemmeside.
 • Du anerkender og accepterer hermed, at dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

2. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

 • Vi indsamler og behandler visse personoplysninger om dig til de formål, som fremgår af afsnit 3 nedenfor.
 • Vi indsamler de personoplysninger, som du giver os, når du booker et værelse via vores hjemmeside eller kommunikerer med os på anden vis, herunder
  • navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse (og andre almene personoplysninger), og
  • kreditkortoplysninger (eventuelt som garanti for din reservation).

3. ANVENDELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 • Vi anvender alene dine personoplysninger til følgende formål:
  • for at kunne indgå og opfylde aftale om booking af værelse hos os,
  • for at tilbyde dig kundeservice og kommunikere med dig, når du henvender dig til os,
  • for at kommunikere med dig om særlige tilbud, reklamemateriale, og andre nyheder om vores produkter, herunder e-mail, telefon og/eller tekstbeskeder, men kun i det omfang du har givet dit samtykke,
  • for at forebygge og undersøge svig eller anden ulovlig aktivitet, og
  • for at overholde vores juridiske forpligtelser og kunne dokumentere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.

4. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

 • Vi kan overføre dine personoplysninger til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:
  • serviceudbydere, der assisterer med vores virksomhedsaktiviteter, herunder hostingudbydere, udbydere af software, samt rådgivere mv.,
  • kontrolinstanser og offentlige myndigheder i det omfang det er påkrævet i henhold til lov, retskendelse, eller hvis det er nødvendigt for at dokumentere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder, og
  • andre tredjeparter, hvis du samtykker hertil.
 • Du kan være sikker på, at overførsel af dine personoplysninger altid vil ske i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

5. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 • Vi vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, fordi det er nødvendigt for:
  • at kunne indgå og opfylde aftale om booking af værelse hos os, og
  • at overholde vores juridiske forpligtelser.
 • Vi vil også behandle dine personoplysninger, når du har givet samtykke hertil, eksempelvis for at kommunikere med dig i relation til særlige tilbud eller anden markedsføring.

6. BESKYTTELSE OG OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 • Vi tager din sikkerhed alvorligt og vil altid sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er implementeret for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling samt undergang, tab, ændring, misbrug eller offentliggørelse.
 • De personoplysninger, som vi indsamler om dig, vil kun blive opbevaret så længe i) det er nødvendigt for at indgå og opfylde aftalen med dig, eller ii) det er påkrævet i henhold til lov.

7. INDSIGT I OG KORREKTION AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 • Under visse forudsætninger har du følgende rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen:
  • retten til at modtage en kopi af de personoplysninger som vi har indsamlet om dig og til at videregive denne kopi til en anden dataansvarlig,
  • retten til at få slettet, opdateret eller berigtiget de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig,
  • retten til at begrænse behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig,
  • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig,
  • retten til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, som danner grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, og
  • retten til at indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

8. ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

 • Denne privatlivspolitik vil løbende blive opdateret på vores hjemmeside.

9. KONTAKTOPLYSNINGER

 • Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os på:

Villa Provence

Fredens Torv 10-12

8000 Aarhus C

Danmark
E-mail: hotel@villaprovence.dk

Telefon: +45 8618 2400